Lá Mây Farm có một người bạn đồng hành thân thiết là Nông trại Tổ Chim ở Thái Bình. Tổ Chim nằm ở vùng đất phù sa cạnh bãi bồi ven sông Hồng. Được canh tác hữu cơ nơi mưa thuận gió hòa đất đai màu mỡ, nên nông sản nơi đây rất đa dạng và chất lượng.
Tổ Chim trồng rau củ theo hướng hữu cơ (Organic), còn Lá Mây trồng Vườn rừng sinh thái (Syntropic), cùng hỗ trợ nhau phát triển. Cả 2 đều bắt đầu từ một ý tưởng, nhưng cách tiếp cận để tìm giải pháp đối với cùng một vấn đề đã dẫn đến những con đường khác nhau. Nếu bạn quan tâm đến 2 phương pháp canh tác này, xin xem thêm tại đây: https://www.facebook.com/lamayfarm/posts/693302731111765