Lá Mây tìm lại tin nhắn và comment cũ, chụp lấy một vài feedback. Lá Mây cũng tin rằng còn rất nhiều khách hàng đã yêu thương mà không nói ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một chiếc feedback xinh đẹp cho Rượu mơ umeshu. Cảm ơn em, một khách hàng thật duy mỹ <3.

Một số ảnh chụp màn hình của các Đại lý/CTV gửi cho Lá Mây. Cảm ơn Đại lý, và cảm ơn bạn đã đọc tới đây 😀

Lang thang chụp cả feedback từ khách hàng của Đại lý (trên các comment bài viết public và shopee):

  

 

 

Cuối cùng, xin bonnus một icon buồn cười :))

Cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã là một phần quan trọng trong Hành trình của Lá Mây!