Lá Mây tìm lại tin nhắn và comment cũ, chụp lấy một vài feedback. Đây chỉ là một phần nhỏ tìm được, và Lá Mây tin rằng rất nhiều khách hàng đã yêu thương mà không nói ra.

 

 

 

 

 

Bonnus một icon buồn cười :D.

 

Cuối cùng là một số ảnh chụp màn hình của các Đại lý/CTV gửi cho Lá Mây, cảm ơn Đại lý, và cảm ơn bạn đã đọc tới đây 😀