Sống ở Lá Mây, mỗi ngày đều nhìn thấy Rừng,
Rừng trong vườn, rừng trên triền núi, rừng bao quanh.

Rừng ở Lá Mây Farm

Mùa xuân thì xanh non ẩm ướt, mùa thu thì xanh thẫm, mùa đông nâu khô.
Mỗi một thời khắc của Rừng đều đẹp đẽ, ẩn chứa sự bao dung với con người và hệ sinh thái,
Khiến con người sống trong cái chân thành đó tự cũng thấy mình có thể sống thật bình an.
Gửi bạn ngắm một vài tấm ảnh đẹp của Rừng tự nhiên xung quanh nơi Lá Mây Farm đang sống.

Rừng xung quanh Lá Mây Farm