LÁ MÂY FARM

Sạch lành từ Vườn rừng sinh thái

Chuyện của Lá Mây

Lá Mây Farm là một Vườn rừng sinh thái, trồng thảo mộc làm nguyên liệu để sản xuất Mỹ phẩmThực phẩm sạch lành để mang đến người tiêu dùng.

Lá Mây đồng thời là một đơn vị Giáo dục, là farm của Maya Farm School (trường học nông trại Maya)

Lá Mây xây dựng chuỗi cung ứng bền vững: Hệ sinh thái > Farm trồng nguyên liệu > Chế biến thành phẩm > Tiêu dùng > Hệ sinh thái,
với các nguyên tắc:

Canh tác thuận tự nhiên
– Canh tác thuận tự nhiên
– Không sử dụng phân thuốc, không nhà kính, không biến đổi gen
– Sử dụng có trách nhiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên

Không rác thải
– Canh tác không tạo rác, khí, nước thải bẩn
– Trong sản xuất, sử dụng các chất liệu dễ tái chế, dễ phân hủy, tối giản in ấn, không sử dụng các phụ kiện hỗ trợ không thực sự cần thiết

Nguyên chất
– Nguyên liệu toàn phần, không tinh luyện, không chiết xuất
– Hạn chế tối đa việc sử dụng phụ gia

Địa phương
– Bảo tồn phát triển giống bản địa
– Sử dụng và đào tạo nghề cho lao động địa phương (người Mường)
– Vật liệu tại chỗ

Cộng đồng
– Gieo hạt cho rừng
– Ươm cây cho nhà trong thành phố
– Bán đấu giá chó mèo chuyển đến quỹ xây trường vùng cao

Song song với canh tác và sản xuất, Lá Mây đang hàng ngày hướng dẫn Dự án nông nghiệp cho học sinh Maya School trong chương trình chính khóa của Trường

Dự án của Lá Mây giúp cho trẻ em:
– Có cơ hội quan sát tác động của con người lên hệ sinh thái;
– Hiểu biết về mối liên hệ phụ thuộc giữa con người với vạn vật;
– Bồi đắp khả năng giao tiếp Tiếng anh;
– Hiểu cách thực thi một dự án, và
– Hình thành tư duy kinh tế

Học tập, lao động và sống những ngày tháng thiếu niên mơ mộng, các em lớn lên với vốn kiến thức và sự cân bằng từ trong sâu thẳm.
Đó là một sức mạnh vững chắc, giúp các em vững vàng trước những khó khăn trong cuộc đời sau này,
đồng thời có tầm ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển bền vững của thế giới.

Lá Mây Farm là một Vườn rừng sinh thái, trồng thảo mộc làm nguyên liệu để sản xuất Mỹ phẩmThực phẩm sạch lành để mang đến người tiêu dùng.

Lá Mây đồng thời là một đơn vị Giáo dục, là farm của Maya Farm School (trường học nông trại Maya)

Lá Mây xây dựng chuỗi cung ứng bền vững: Hệ sinh thái > Farm trồng nguyên liệu > Chế biến thành phẩm > Tiêu dùng > Hệ sinh thái,
với các nguyên tắc:

Canh tác thuận tự nhiên
– Canh tác thuận tự nhiên
– Không sử dụng phân thuốc, không nhà kính, không biến đổi gen
– Sử dụng có trách nhiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên

Không rác thải
– Canh tác không tạo rác, khí, nước thải bẩn
– Trong sản xuất, sử dụng các chất liệu dễ tái chế, dễ phân hủy, tối giản in ấn, không sử dụng các phụ kiện hỗ trợ không thực sự cần thiết

Nguyên chất
– Nguyên liệu toàn phần, không tinh luyện, không chiết xuất
– Hạn chế tối đa việc sử dụng phụ gia

Địa phương
– Bảo tồn phát triển giống bản địa
– Sử dụng và đào tạo nghề cho lao động địa phương (người Mường)
– Vật liệu tại chỗ

Cộng đồng
– Gieo hạt cho rừng
– Ươm cây cho nhà trong thành phố
– Bán đấu giá chó mèo chuyển đến quỹ xây trường vùng cao

Song song với canh tác và sản xuất, Lá Mây đang hàng ngày hướng dẫn Dự án nông nghiệp cho học sinh Maya School trong chương trình chính khóa của Trường

Dự án của Lá Mây giúp cho trẻ em:
– Có cơ hội quan sát tác động của con người lên hệ sinh thái;
– Hiểu biết về mối liên hệ phụ thuộc giữa con người với vạn vật;
– Bồi đắp khả năng giao tiếp Tiếng anh;
– Hiểu cách thực thi một dự án, và
– Hình thành tư duy kinh tế

Học tập, lao động và sống những ngày tháng thiếu niên mơ mộng, các em lớn lên với vốn kiến thức và sự cân bằng từ trong sâu thẳm.
Đó là một sức mạnh vững chắc, giúp các em vững vàng trước những khó khăn trong cuộc đời sau này,
đồng thời có tầm ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển bền vững của thế giới.