Lá Mây FarmMaya School có rất nhiều những công việc không tên. Và thế là có một đội “người làm việc vặt am hiểu”, có thể:

  • Làm đất, ủ phân, trồng cây, ươm cây, làm luôn raising bed;
  • Đào ao, làm hàng rào, sửa đường;
  • Đi rừng, tìm kiếm dược liệu như một thầy thuốc nam;
  • Dựng một căn nhà gỗ hay xây một căn nhà gạch, lợp mái nhà;
  • Nấu những món ăn và bảo quản thực phẩm bằng những phương pháp truyền thống;
  • và Sống tử tế, hòa ái như bất kỳ ai ở nơi đây.
Mỗi khi nhìn các chú làm việc, đầy sức mạnh của thể lực và cũng đầy kiến thức thực tế, nhanh nhẹn, hiệu quả, thật nể phục.
Bên cạnh những kiến thức đông tây kim cổ, trẻ nhỏ có thể nhìn vào “người làm việc vặt am hiểu” để học được cách để làm những “việt vặt” này,
Thì đó chính là khởi đầu của sự tự tin độc lập, ý chí nghị lực, kỹ năng và sức mạnh,
và từ đó mà, đời dù có bao nhiêu biến động, thăng trầm,
vẫn có thể ung dung mà sống ❤.

Cộng đồng lao động "thầm lặng" ở Lá Mây