Mulching – Nguyên lý đầu tiên trong nông nghiệp vườn rừng sinh thái 

Theo Gotsch, bề mặt của đất nên luôn được bao phủ bởi một lớp hữu cơ tự nhiên (mulch) và xác thực vật từ quá trình cắt tỉa (pruning). Lớp hữu cơ này sẽ giữ CO2 trong đất, có lợi cho quá trình quang hợp của cây, giúp giữ nước, ngăn xói mòn, cân bằng nhiệt độ, cải tạo đất. Đó là nguyên lý đầu tiên trong nông nghiệp syntropic: Mulching – Che phủ mặt đất.
Mulching - Nông nghiệp vườn rừng sinh thái
Trong vườn Lá Mây, tất cả xác thực vật từ thân cây lớn, cành gãy, chuối đã lấy buồng, cỏ vetiver, so đũa, thân cành từ cắt tỉa… đều là nguyên liệu để che phủ bề mặt đất, hoặc tấp ủ vào các gốc cây ăn quả, cây lâu năm. Sau 3 năm chăm sóc, mặt đất feralit vốn cứng, bạc màu, đã bị thoái hoá do lợi ích kinh tế ngắn hạn, không được tái tạo trong thời gian dài; đang dần hồi sinh trở lại.
Khu rừng Thạch Thất là một chỉnh thể, và vườn Lá Mây đang học theo logic của tự nhiên để trở thành một phần của nơi đây
Mulching - Nông nghiệp vườn rừng sinh thái
Thân chuối sau khi cắt buồng sẽ được cắt khúc, chặt đôi úp xuống quanh gốc cây ăn quả
Mulching - Nông nghiệp vườn rừng sinh thái
Thân cây keo được xếp 2 năm trước, giờ đã mục gần hết. Khu vực này đã sắp tự tạo được fertilizer cho mình mà không cần bổ sung thêm phân từ ngoài

Mulching - Nông nghiệp vườn rừng sinh thái

Mùn bào thừa từ xưởng mộc Mira Toys được tấp vào đường đi giữa các bed. Sau khoảng nửa năm khi các mảnh bào thành mùn thì sẽ được xúc vào bed.
Mulching - Nông nghiệp vườn rừng sinh thái Mulching - Nông nghiệp vườn rừng sinh thái   Mulching - Nông nghiệp vườn rừng sinh thái
Bed từ ngói thừa