Hibiscus Syrup

198.000đ

Trà Gừng

108.000đ

Trà cam quế

245.000đ

Trà hoa Đậu biếc

89.000đ - Tạm hết

Refill (Đong đầy)

Tùy sản phẩm

Thưởng trà Vọng nguyệt

445.000đ - Hết hàng

Rượu mơ Umeshu

288.000đ - Hết hàng

Trà Hibiscus

95.000đ - Hết hàng

Trà cam sả

165.000đ - Hết hàng

Mứt Hibiscus

95.000đ - Hết hàng

Trà hoa Cúc chi

125.000đ - Hết hàng

Trà túi lọc

Hết hàng

Sản phẩm - LÁ MÂY FARM