LÁ MÂY FARM

Sạch lành từ Vườn rừng sinh thái

Trà Gừng

108.000đ

Hibiscus Siro

198.000đ

Trà Hibiscus

95.000đ - Hết mùa hibiscus

Mứt Hibiscus

95.000đ - Hết mùa hibiscus

Trà hoa cúc chi

125.000đ - Hết mùa cúc

Thưởng trà Vọng nguyệt

445.000đ - Hết mùa cúc

Refill (Đong đầy)

Tùy sản phẩm

Trà Cam quế

245.000đ hộp tre - 208.000đ hộp giấy

Trà Cam sả

165.000đ - Hết mùa cam

Trà Cúc đông

Hết mùa cúc

Rượu mơ Umeshu

288.000đ - Hết hàng