Ngoài các phiên bản chính thức, Lá Mây thường có thêm phiên bản Refill (đong đầy) được đóng gói đơn giản, kích thước lớn, với mục đích:

  • Giảm bao bì (mặc dù bao bì của Lá Mây luôn có thể tái sử dụng)
  • Tiết kiệm chi phí hơn cho bạn dùng hàng ngày.

 

Hiện tại Lá mây có:

  • Trà cam quế refill
  • Trà cam sả refill
  • Trà đậu biếc refill
  • Mứt hibiscus refill
  • Và sẽ update dần cho các sản phẩm khác.

Mời bạn xem chi tiết về phiên bản refill trong từng phần giới thiệu sản phẩm nhé.