LÁ MÂY FARM

Sạch lành từ Vườn rừng sinh thái

Refill/Đong đầy thực phẩm

208.000 

Ngoài các phiên bản chính thức, Lá Mây thường có thêm phiên bản Refill (đong đầy) được đóng gói đơn giản, kích thước lớn, với mục đích:

  • Giảm bao bì (mặc dù bao bì của Lá Mây luôn có thể tái sử dụng)
  • Tiết kiệm chi phí hơn cho bạn dùng hàng ngày.

Hiện tại thực phẩm Lá mây có Refill:

  • Trà cam quế
  • Trà đậu biếc
  • Mứt hibiscus
  • Và sẽ update dần cho các sản phẩm khác.

Chia sẻ: